EN
NO
EN
NO
  • Hjem>
  • Fokus på miljø

Fokus på miljø

Vi skal redusere vår klimabelastning gjennom å tilby bærekraftige transportløsninger. Dette gjør vi blant annet ved å investere i klimanøytrale løsninger og bruk av biogass. Konsernet har allerede satt i drift LNG/CNG-biler som kjører på biogass og har elektriske kjøle-/fryseaggregat.

Denne løsningen reduserer også støy i forbindelse med distribusjon. I tillegg utvikler vi intermodale alternativer ved bruk av jernbane der trailere fremføres på tog til hoved-destinasjon. Vi ser også på intermodale løsninger ved bruk av sjøveien som en del av løsningen for å redusere miljøbelastningen og klimagassutslippene.

For alt vi gjør er fokuset på optimale logistikkløsninger med høy fyllingsgrad og utnyttelse av tilgjengelig kapasitet avgjørende. På denne måten skal vi oppnå en langsiktig bærekraft i våre tjenester.