Historie

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Nor-log sin erfaring med transport skriver seg helt tilbake til 1919. Med et finmasket nettverk av kjøle- og fryseterminaler, effektive distribusjonsløsninger og presise linjetrafikker tilbys temperaturregulerte logistikkløsninger til kunder med strenge krav til presisjon og forutsigbarhet.