Internasjonal frakt og toll

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Internasjonalt har vi totalløsninger på både import og eksport. Vårt stykkgodsnettverk, med faste avgangsdager, strekker seg over hele Europa enten i egen regi eller via partnere. Fulle biler kjøres etter kundens ønske til avtalt tid og pris. En hel del av våre biler har to temperatursoner og to sjåfører.

Nor-Log er autorisert til å utføre det meste av tolltjenester for eksportører og importører. Vi tilbyr tolltjenester enten alene, eller som del av en import- eller eksportsending. Importsendinger kan leveres ufortollet direkte til kunde, eller fortolles på grensen ved innpassering.
For eksportsendinger lager vi alle eksportdokumenter, og formidler importfortolling i EU via samarbeidspartnere på EU grensen, eller lager transittering til mottaker.

Nor-log - Sammen Fremover

Fordeler med å bruke Nor-log på internasjonal trafikk

Nor-log - Sammen Fremover