Markedets beste transportnettverk

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Her finner du en oversikt over de tjenester vi tilbyr innenfor temperaturregulert logistikk. Uansett om du har små eller store godsmengder som krever temperaturkontroll, så kan vi hjelpe deg både nasjonalt og internasjonalt.

Vi tilbyr et landsdekkende distribusjonsnettverk både på linjetrafikk og distribusjon. Vi er et nasjonalt selskap med fokus på lokal kjennskap og felles verdier. For våre kunder betyr dette alt på et sted gjennom ett IT-system og sømløs informasjonsflyt uavhengig av geografisk område og behov.

Kundedialog og lokal tilstedeværelse sikrer kvalitet i alle ledd. Kvalitetsstandard og varsling vil skje på tvers av alle regioner.

Nor-log - Sammen Fremover

Skreddersydd temperaturlogistikk for næringsmidler

Vi har lang erfaring med å håndtere temperatursensitiv gods under transport og lagring. Gjennom mange år har vi drevet med eksport av fisk og sjømat til hele verden. Frakt av fersk fisk krever spesiell håndtering og kan ikke fraktes sammen med annet gods. Nor-Log er din logistikkpartner på alle typer gods. 

Det ivaretar vi for våre kunder. Vi håndterer også import av tempererte næringsmidler og bakevarer. Ulike produkter krever ulik temperatur og vi sikrer lasten underveis i transporten slik at godsets temperaturkrav ivaretas. Vår viktigste oppgave er å levere næringsmiddellogistikk med en ubrutt kjølekjede. Slik sikrer vi matvarekvaliteten i alle ledd, fra produsent til matfat.

Stykkgods og partigods

Stykkgods og partigods er sendinger som samlastes i et nettverk, enten direkte fra avsender til mottaker eller via omlastning på terminal. Forskjellene mellom stykkgods og partigods er antall paller som blir sendt, og om godset går via terminal. Stykkgods er sendinger på 1-5 paller og går via terminal. Partigods er sendinger på 6 eller flere paller og som i hovedsak ikke går via terminal.

Fulload

Fulload er komplette enheter direkte fra én avsender til én mottaker. Produktet baserer seg på faste rutiner og forutsigbarhet. Det gir effektiv utnyttelse av ressurser og lønnsomhet for begge parter. Fremføring gjøres ved hjelp av lastebærere for transport av temperaturregulert gods. Det benyttes materiell som er tilpasset intermodale transportløsninger, dvs. løsninger på jernbane og båt i kombinasjon med tradisjonell landeveisfremføring der det er mulig.

Internasjonal frakt og toll

Internasjonalt har vi totalløsninger på både import og eksport. Vårt stykkgodsnettverk, med faste avgangsdager, strekker seg over hele Europa enten i egen regi eller via partnere. Fulle biler kjøres etter kundens ønske til avtalt tid og pris. En hel del av våre biler har to temperatursoner og to sjåfører.

Nor-Log er autorisert til å utføre det meste av tolltjenester for eksportører og importører. Vi tilbyr tolltjenester enten alene, eller som del av en import- eller eksportsending.
Importsendinger kan leveres ufortollet direkte til kunde, eller fortolles på grensen ved innpassering.
For eksportsendinger lager vi alle eksportdokumenter, og formidler importfortolling i EU via samarbeidspartnere på EU grensen, eller lager transittering til mottaker.