Om våre regioner

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Nor-log

Med mer enn 1.000 moderne transportenheter, 19 terminaler og 1.000 dedikerte ansatte leverer vi gods gjennom hele Norge og til/fra Europa – basert på profesjonalitet, kreativitet og stolthet.

Nor-log - Sammen Fremover

Region Nord

Vi har gjennom region Nord godt fotfeste fra Helgeland med distribusjon fra lager i Mo i Rana til Tana. Spesialist på temperaturregulerte transport- og distribusjonsløsninger med krav til rask og forutsigbar fremføring med presise leveranser, hovedsakelig for aktører innen næringsmiddel- og dagligvarebransjen. I tillegg til distribusjonsløsninger drives en betydelig andel linjetrafikk mellom Sør- og Nord-Norge og internt i Nord-Norge.

Region Trøndelag

En viktig del av vårt nasjonale nettverk med løsninger både mot sør og nord.  I tillegg til distribusjon i hele regionen.

Nor-log - Sammen Fremover

Region Nord-Vest

Region NordVest har et effektivt og solid nettverk med høy kvalitet på Nord-Vestlandet og i Møre og Romsdal.

Region Sør-Vest

Region Sørøst har et solid fotfeste i Sør-Norge, gjennom matvaredistribusjon, stykkgodsdistribusjon og kranbiler. I tillegg kommer en stor andel linjetrafikk mellom Haugesund / Stavanger og Oslo og kystlinjen mellom Stavanger-Haugesund-Bergen.

Kundegruppene er både de store matvaregrossistene, lokale matprodusenter og speditører med behov for presise og miljøeffektive transporter.

Region Øst

I region øst skriver vi historie tilbake til 1956 noe som gir regionen en unik spisskompetanse innen matvarehåndtering. Med et finmasket nettverk av kjøle- og fryseterminaler, effektive distribusjonsløsninger og presise linjetrafikker.

Sterke på alle strekninger ut fra Oslo og spesielt sterke fra Østlandet til Nord-Norge med flere.

I region Øst har vi også en stor andel transport av fersk fisk fra Norge og ut til hele Europa.

Nor-log - Sammen Fremover

Region Utland

Internasjonalt har vi totalløsninger på både import og eksport. Vårt stykkgodsnettverk, med faste avgangsdager, strekker seg over hele Europa enten i egen regi eller via partnere. Fulle biler kjøres etter kundens ønske til avtalt tid og pris. En hel del av våre biler har to temperatursoner og to sjåfører.

Nor-Log er autorisert til å utføre det meste av tolltjenester for eksportører og importører. Vi tilbyr tolltjenester enten alene, eller som del av en import- eller eksportsending. Importsendinger kan leveres ufortollet direkte til kunde, eller fortolles på grensen ved innpassering.

For eksportsendinger lager vi alle eksportdokumenter, og formidler importfortolling i EU via samarbeidspartnere på EU grensen, eller lager transittering til mottaker.