Sjekkliste for kunden

Nor-log - Sammen Fremover

01

Booking

02

Temperatur

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

03

Norsk fraktbrev/cmr fraktbrev

04

Pakking og emballering av godset

KOLLITYPELENGDE
(cm)
BREDDE
(cm)
MAX HØYDE
(cm)
FRAKTBEREGN-INGSVEKTPALLPLASS
EUR pall plass120802408001
EUR pall*120801204000.5
Storpaller (importpall, fruktpall)1201002408581.25
Bisonpall**1281109010291.5
Blomstervogn137552406861

05

Godsmerking

06

Ved uenigheter om lasting - avvikssituasjoner