Stykkgods og partigods

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Stykkgods og partigods er sendinger som samlastes i et nettverk, enten direkte fra avsender til mottaker eller via omlastning på terminal. Forskjellene mellom stykkgods og partigods er antall paller som blir sendt, og om godset går via terminal. Stykkgods er sendinger på 1-5 paller og går via terminal. Partigods er sendinger på 6 eller flere paller og som i hovedsak ikke går via terminal.

Nor-log - Sammen Fremover

Fordeler med å bruke Nor-log på stykkgods og partigods

Nor-log - Sammen Fremover