Transportinstrukser

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Vårt oppdrag er å transportere godset ditt sikkert og effektivt, med rett temperatur, høy kvalitet og i henhold til gjeldende regelverk. Nedenfor finner du en oversikt over noen av de viktigste forutsetningene for å sikre god kvalitet i fremføringene.

Emballasje

Emballasjen skal beskytte varene under transport, og må være skadefri og kunne tåle påkjenninger ved normal håndtering under transport og på terminal. Emballasjen skal tåle varens vekt under hele transportoppdraget.

Palletering av gods

Muliggjør håndtering med gaffeltruck, som er en forutsetning for håndtering av større vekt og volum.

 • Skal gjøres på pall som oppfyller krav til kvalitet og tåler belastning og håndtering
 • Skal gjøres med hensyn til transportforutsetningene


Dersom godset er lastet i høyden, ustødig og det er fare for at godset velter under håndtering eller transport, skal varene sikres til pallen, med for eksempel bånd eller ekstra plastring som gjør pallen håndterbar. Det skal ikke være overheng på pall, som fører til risiko for skade.

Temperatur

Transporttemperatur: Avsender har ansvaret for at godset ved lasting har korrekt transporttemperatur. Nor-log vil kontrollere temperaturen ved lasting. Temperaturmålere: Ved mistanke om feil temperatur godkjennes kun måleresultat av kjernetemperatur med godkjent, kalibrert temperaturmåler. Nor-log godkjenner ikke måleresultat fra IR-målere (lasermåler) som underlag til reklamasjoner eller retursendinger

Nor-logs standard temperatursone i lasterommet for kjøletransport ved stykkgodssendinger og på våre terminaler er på 0 til +4 grader. Nor-logs standard temperatur i lasterommet under frysetransport eller på våre fryseterminaler er -18 grader Celsius eller lavere.

Temperaturønsker ut over våre standard temperatursoner, krever særskilte avtaler. Ta kontakt med nærmeste kontor for å avklare muligheter. Ved booking av fulload (hele biler) kan vi tilby andre temperatursoner.

Riktig temperatur gir høy kvalitet. Generelt for fryste matvarer er at lavere temperatur fra produsent, desto bedre beholdes kvaliteten ut mot forbruker.

Temperaturavvik

Hvis temperatur ikke er i henhold til booking eller informasjon på fraktdokumentasjon, vil godset bli avvikshåndtert i mottakskontrollen på våre biler eller terminaler. Ved avvik vil du kunne bli belastet for eventuelle merkostnader knyttet til oppdraget.

Slik måler du riktig temperatur:

Gode råd for sikker matvarehåndtering.

Det er viktig å ivareta en ubrutt kjøle- og frysekjede, for å bevare kvaliteten på varene. Temperatur skal derfor alltid måles når ansvaret for varene går fra et ledd til et annet i transportkjeden. Avsender må sørge for at godset har riktig temperatur ved lasting.

Hvem skal måle temperatur?

Temperaturønsker ut over våre standard temperatursoner, krever særskilte avtaler. Ta kontakt med nærmeste kontor for å avklare muligheter. Ved booking av fulload (hele biler) kan vi tilby andre temperatursoner.

 • Sjåfør – ALLTID ved lasting hos avsender
 • Terminal – ALLTID ved mottak av gods
 • Mottaker – ALLTID ved mottak av gods


HUSK! Temperatur skal påføres fraktbrev/CMR med dato og klokkeslett, samt signatur fra sjåfør

Generelle rutiner

 • Bruk alltid godkjent og kalibrert temperaturmåler. Lasermåler er ikke godkjent.
 • Kontroller temperaturkravet på produktet. Det finnes på fraktdokumentasjon og transportetikett/ytterforpakning
 • Forkjøl temperaturmåleren før temperatur måles

Temperaturmåling av kjølevarer

 • Plasser temperaturmåleren i øverste hjørnet av pallen.
 • Før temperaturmåleren helt inn mellom øverste og nest øverste kartonglag. Viser temperaturkontrollen for høy eller lav temperatur, åpne ytterkartongen i det øverste hjørnet av pallen og plasser temperaturmåleren mellom forbrukerforpakningene slik at sonden dekkes og sitter ordentlig fast. Før temperaturmåleren helt inn mellom øverste og nest øverste kartonglag. Viser temperaturkontrollen for høy eller lav temperatur, åpne ytterkartongen i det øverste hjørnet av pallen og plasser temperaturmåleren mellom forbrukerforpakningene slik at sonden dekkes og sitter ordentlig fast.
 • Vent til temperaturmåler har stabilisert seg (3-4 min.) Viser temperaturkontrollen for høy eller lav temperatur, må flere målinger gjennomføres.

Temperaturmåling av frysevarer

 • Plasser temperaturmåleren i øverste hjørnet av pallen. Før temperaturmåleren inn mellom øverste og nest øverste kartonglag. Temperaturmåleren må føres helt inn mellom kartongene. Påse at den sitter ordentlig fast
 • Vent til temperaturmåler har stabilisert seg (3-4 min.)
 • Viser rutinekontrollen for høy temperatur, må man gjennomføre flere målinger
 • Erfaringsmessig er produktet i kartongen 2 °C kaldere enn målt temperatur mellom kartongene
 • Når temperaturmåleren viser -16 °C kan man godkjenne pallen, da godset holder -18 °C. Husk å påføre -18 °C på fraktdokumentet.

Temperaturmåling av frukt og grønt

 • Stikk sonden inn i varen
 • Temperaturen måles i de øverste kassene på pallen
 • Mål alltid kjernetemperatur, ikke overflatetemperaturen
 • Produktet kastes etter måling

Temperaturkontroll av fersk fisk

 • Visuell sjekk av mengde is
 • Is mengde sjekkes i de øverste kassene på pallen
 •  

Ved avvik: måling av kjernetemperatur

 • Ved temperaturavvik skal befrakter kontaktes umiddelbart før godset lastes på bilen
 • Innhent godkjenning fra vareeier før du måler kjernetemperatur i gods (gjelder ikke frukt og grønt)
 • Mål kjernetemperatur når godset holder en annen temperatur enn oppgitt i fraktdokumentasjonen og på pallens merking
 • Forkjøl temperaturmåleren til 0 °C
 • Bryt pallens emballasje og ta ut prøver fra toppen, midten og bunnen av pallen
 • Ved måling av kjernetemperatur SKAL sonden desinfiseres før og etter måling (benytt rensesprit/våtservietter)
 • Temperatursonden skal sitte minimum 2,5 cm inn i produktet
 • Vent til temperaturen har stabilisert seg (3-4 min.) Anmerk målt temperatur på fraktbrevet, sammen med hvor kartongen befant seg på pallen
 • Er temperaturen fortsatt for høy, ta målinger av flere paller på forsendelsen
 • Ta bilder av temperaturmåleren med stabilisert temperatur
 • Gods avvises i henhold til avtale mellom befrakter og avsender
 • Kast produktet, hvis ikke annet er avtalt med kunde

Avvik ved emballasje og palletering

Hvis emballasje og palletering er av en slik karakter at det er fare for at godset blir kontaminert, forurenset eller på annen måte Hvis emballasje og palletering er av en slik karakter at det er fare for at godset blir kontaminert, forurenset eller på annen måte.