Valuta- og drivstofftillegg

Nor-log - Sammen Fremover
Nor-log - Sammen Fremover

Beregning av valutatillegg

Med bakgrunn i at den norske kronen er i endring mot utenlandsk valuta, har vi en variabel valutakorrigering på våre priser.  Valutatillegget kommer som egen linje på din faktura. Valutatillegget reguleres ukentlig, med forrige ukes gjennomsnittskurs som grunnlag for kommende uke.

Drivstofftillegg

Det tilkommer et drivstofftillegg på alle våre transporter. Drivstofftillegget kommer som egen linje på din faktura. Drivstoftillegget reguleres ukentlig, med forrige ukes gjennomsnittspris som grunnlag for kommende uke.

Nor-log - Sammen Fremover